Bible Verse Desktop

Bible Verse Desktop 4.0

ฟรี
สถานอ้างอิงพระคัมภีร์บนเดสก์ท็อป
คะแนนผู้ใช้
4.0  (131 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
4.0 (ลองดู)
นักพัฒนา:
เพิ่มใบเสนอราคาจากพระคัมภีร์บนหน้าจอของ PC กำหนดค่าความถี่ที่พวกเขาจะเปลี่ยน และตั้งค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ เช่นขนาด ตำแหน่ง ความโปร่งใส เป็นต้น
ทุกครั้งที่คุณเปิดคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้จะแสดงบทต่างๆ จากคัมภีร์ไบเบิลบนวอลล์เปเปอร์เดสก์ท็อป. หากคลิกไปที่ข้อความด้วยเม้าส์ คุณจะเห็นข้อความอื่นๆ ตามมา.

เวอร์ชันนี้มี 1000 บทจากคัมภีร์ไบเบิล. โดยจะสุ่มปรากฏขึ้นมา (ตามแต่ความปรารถนาของพระผู้เป็นเจ้า)

ตัวบทมีทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, รัสเซีย, ยูเครน, อเมริกัน, ฮินดี, จีน และไทย.

สรุปทบทวน

ข้อดี

  • ฟรี
  • ใช้พื้นที่น้อย
  • ไม่รบกวนการทำงานของเครื่อง

ข้อเสีย

  • ไม่พบ
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: